czwartek, 23 lutego 2017

Podsumowanie akcji

Podsumowanie akcji zbierania nakrętek i baterii
w I semestrze
Od października uczniowie klas 1-3 wraz ze starszymi klasami włączyły się do akcji zbierania nakrętek i baterii na rzecz akcji charytatywnej – leczenie i rehabilitację Filipka Zdeb. Dzieci klas młodszych z wielkim zapałem przystąpiły do tej akcji, czego dowodem są zebrane w wielkiej ilości nakrętki i baterie.  Największą ilość nakrętek zebrały klasy: 2b, 2c i 2d , a baterii klasy: 2b, 3a i 2e za co zostały nagrodzone dyplomami i słodką niespodzianką. Klasy z mniejszą ilością zebranych surowców wtórnych otrzymały podziękowania i słodki poczęstunek. Poniższa tabela przedstawia wyniki poszczególnych klas.
Klasa
Ilość nakrętek
Miejsce
Ilość baterii
Miejsce
1a
      5 300
    IX
       50
      IX
2a
    14 751
    IV
       98
      VIII
2b
    18 809
    I
     785
      I
2c
    17 857
    II
     294
      VI
2d
    13 898
    III
     372
      V
2e
    10 643
    V
     583
      III
3a
      9 158
    VII
     639
      II
3b
      8 345
    VIII
     108
      VII
3c
      9 379
    VI
     406
      IV

Za aktywny udział klas w akcji i chęć pomocy innym  dziękujemy wszystkim uczniom i zachęcamy do dalszego zbierania surowców wtórnych w II semestrze.

Serdecznie dziękujmy Radzie Rodziców za sponsorowanie słodkości dla uczniów klas 1-3.
piątek, 17 lutego 2017

Walentynki


14 lutego

W tym dniu panował w naszej szkole wspaniały nastrój, przepełniony miłością,  przyjaźnią i sympatią. A wszystko to z okazji Walentynek, przypadających na ten dzień.  W klasach i na korytarzach pojawiły się ozdoby w kształcie serca, a na ubraniach uczniów królował kolor czerwony. Dla wszystkich były życzenia od Małego Samorządu Uczniowskiego.