środa, 10 maja 2017

Podsumowanie akcji zbierania surowców wtórnych

Bardzo dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy aktywnie zbierali przez cały rok nakrętki i zużyte baterie.
Od wrześnie łącznie klasy I – III uzbierały 213 016 sztuk nakrętek i  6 160 sztuk baterii.
W kwietniu trwała również w naszej szkole zbiórka makulatury. Razem klasy I – III uzbierały  328,35 kg.
Zbiórkę surowców wtórnych w II półroczu w poszczególnych klasach przedstawia poniższa tabelka.
Wszystkie klasy otrzymają dyplomy i słodki poczęstunek za poszczególne miejsce, a uczniowie, którzy wyróżnili się w zbiórce surowców zostaną nagrodzeni podczas apelu w czerwcu.
                                                                          GRATULUJEMY UCZNIOM!

KLASA
ILOŚĆ NAKRĘTEK
MIEJSCE
ILOŚĆ BATERII
MIEJSCE
ILOŚĆ MAKULATURY (KG)
MIEJSCE
1A
          9739

     VII
         814
     I
           6,2
     VIII
2A
       21 492

     I
         417
     II
         93,6

      I
2B
       11 950

     VI
          31
     VII
         23,5

      V
2C
       12 461

     V
         333
     III
           0
      IX
2D
       13 641

     III
          39
     VII
           9

      VII
2E
       14 515

     II
        100
     V
         75
 
      II
3A
         4 406

     VIII
          79
     VI
         21,5
      VI
3B
         3 442

     IX
            6
     IX
         56,3

      III
3C
       13 230

     IV
        221
     IV
         43,25
      IV
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ DZIECIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM!
Pamiętajcie, że zbierając  surowce wtórne nie tylko dbamy o środowisko, ale także  pomagamy innym!