sobota, 10 listopada 2018

listopad


100 LAT
NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA
1918-2018

Klasy młodsze wzięły udział w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości.


 


 
Dzieci wykonały  piękne dekoracje, uczyły się pieśni patriotycznych, zdefiniowały słowo OJCZYZNA i PATRIOTA, 
wzięły udział w uroczystym apelu, 
a o godz.11.11 odśpiewały hymn z uczniami całej szkoły na sali gimnastycznej.
 


 

PATRIOTA
Zna symbole narodowe
Wie, kim jest.
Zna historię ojczyzny.
Podziwia swój kraj.
Interesuje się kulturą kraju.
Kocha swój kraj.
Pielęgnuje tradycje.
Dba o kulturę osobistą.
Dba o poprawność języka polskiego.
Zna osiągnięcia sławnych Polaków.


Bądźmy patriotami!