środa, 10 października 2018

Bezpieczna i przyjazna szkołaMĄDRY = BEZPIECZNY

We wrześniu dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa dotyczące drogi do szkoły i pobytu w szkole.

Poznały lub utrwaliły zasady przekraczania jezdni  i ćwiczyły tę umiejętność w praktyce. Poznawały znaki drogowe, uczyły się wierszyków i piosenek.
   


Chcemy, by szkoła była przyjazna i bezpieczna, dlatego wszyscy uczniowie tworzyli  wraz z wychowawcami kontrakty klasowe,  w których określili zasady zachowania w szkole.

 ZNAK NAKAZU - RÓB TAK


ZNAK ZAKAZU - NIE RÓB TAK
           


Teraz już wystarczy się do tego tylko zastosować.