Regulamin MSU

REGULAMIN MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Postanowienia ogólne:
  • w szkole działa „Mały Samorząd Uczniowski”,
  • Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III,
  • do organów „Małego Samorządu Uczniowskiego” należą samorządy klas I – III.
Struktura organizacyjna „Małego Samorządu Uczniowskiego”
  • Wszyscy uczniowie klas I-III należą do „Małego Samorządu Uczniowskiego”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
  • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego” współpracując z opiekunami „Samorządu Szkolnego” i wychowawcami.
  • Przewodniczący klas I – III biorą udział w spotkaniach Małego Samorządu Uczniowskiego i przekazują informacje pozostałym członkom.
Kompetencje Małego Samorządu
  • „Mały Samorząd Uczniowski może przedstawić swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły razie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunom.
  •  „Mały Samorząd Uczniowski” ma prawo prosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej Rady Rodziców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz