Plan pracy MSU


 Plan Pracy
Małego Samorządu Uczniowskiego
klas I-III
w roku szkolnym 2017/ 2018


                                           Opiekunowie: Sylwia Stawikowska
                             Anna Szot


  

Postanowienia ogólne:

1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.
2. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III.
3. Do organów Małego Samorządu należą samorządy klas I- III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu:

1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, SU klas IV-VII , wychowawcami i innymi nauczycielami.

Cel główny:

Rozwijanie tolerancji wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 61 im. Powstańców Westerplatte w Bydgoszczy;
 Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym;
 Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i talentów uczniów;
 Nauka samodzielności oraz uwrażliwianie na potrzeby innych;
 Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej;
 Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw Dziecka;
 Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

Założenia:
 Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego;
 Zamieszczanie planu imprez i ważniejszych informacji na stronie internetowej szkoły;
 Organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
 Organizacja konkursów.

WRZESIEŃ
·         Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego
·         Czym jest tolerancja?
·         Dzień Chłopca – „Dzień w krawacie”
·         Logo MSU – konkurs dla uczniów klas I-III wraz z rodzicami

PAŹDZIERNIK
·      Dzień Edukacji Narodowej
·      Ślubowanie uczniów klas I
·      Rozpoczęcie akcji zbierania baterii
·      Dzień owoców i warzyw

LISTOPAD
·       Dzień dyni
·       Dzień Pluszowego Misia

GRUDZIEŃ
·         Cykliczna akcja „Parapety”
·         Mikołajki – „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
·         „Hej, kolęda, kolęda…” – wspólne kolędowanie uczniów klas I-III

STYCZEŃ
·         Zabawa karnawałowa
·         Kolorowy tydzień

LUTY
·         Bezpieczne ferie
·         Walentynki

MARZEC
·       Dzień Kobiet – „Dzień w spódnicy”
·       Powitanie wiosny
·       Wielkanoc

KWIECIEŃ
·         Dzień Dobrych Manier
·         Międzynarodowy Dzień Książki

MAJ
·         Akcja „Rodzice dzieciom”
·         Integracja Małego Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Uczniowskiego – „Noc w szkole”

CZERWIEC
·         Dzień Dziecka
·         Podsumowanie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego


W tym roku „ akcja nakrętki” przeprowadzona zostanie tylko w dwóch miesiącach
  • listopad
  • kwiecień

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz